byfield-pitman photography | 2017/10/14 Bhuvana & Vikram's Engagement Ceremony